En skrift om Blå Wingen

Historia, utveckling och verksamhet

Vad vet du egentligen om Blå Wingen? En blå byggnad vid väg 77 i Husby-Långhundra. Med en fin skylt Bio Blå Wingen som inbjuder till att gå på BIO. Kanske har någon berättat men inte känt till så mycket. Nu kan du få veta mer – hela historien om bygdegården, för det är en bygdegård, finns nu berättad i vår skrift som blev klar hösten 2018.

EN SKRIFT OM BLÅ WINGEN

Av Maud Johansson och Ingemar Hansson

I denna skrift berättar vi historien om Blå Wingen, bygdegården i Husby-Långhundra. Hur den kom till och hur den utvecklats till bygdens mötesplats och ”Nöjespalats”.

Vi har båda varit aktiva i bygdegårdsföreningen sedan slutet av 1970-talet. Vi har gått tillbaka och läst i handlingar, stadgar och protokoll och tillsammans med allt vi varit med om presenterar vi denna historia om Blå Wingen.

Hur historien började

Historien började våren 1946. Folk i bygden, medlemmar i olika ideella föreningar, saknade en mötesplats för vardagens möten och helgernas fester. De bildade Byggnadsföreningen Långhundragården, en ekonomisk förening med styrelse och stadgar. Med syfte att skapa just en bygdegård, en lokal för alla för samvaro och upplevelser.

Bygdens ungdomar i den lokala SLU-föreningen tyckte det tog tid men hade handlingskraft. När en militärbarack i Gottröra blev till salu köpte ungdomarna den hösten samma år, alltså år 1946. Den blev SLU-gården uppställd på berget där Blå Wingen nu finns. Den kom att tjäna som mötesplats för samvaro, film och fest under femton år fram till 1961 då Blå Wingen var på plats och invigdes.

Det tog tid att skapa Blå Wingen. Under 1950-talets sista år fann man lösningen. Manskapsrestaurangen Blå Wingen på Arlanda var till salu. Föreningen som planerat fann baracken, för det var en barack, möjlig att nyttja som lokal för en bygdegård. Bönder i bygden bogserade hem baracken i sektioner till en färdigställd grund. Lokal byggmästare monterade ihop sektionerna till en bygdegår. Blå Wingen klar att nyttja. Högtidlig invigning skedde den 2 september 1961.

Varför en skrift?

Vi får ofta frågor om Blå Wingens historia och vad den används till. Förbipasserande stannar till, man läser om allt som ordnas och kommer på besök. Därför har vi tagit reda på hur det började och vad som hänt under de 70 åren. Vi berättar också om allt som kan ordnas i en bygdegård och som faktiskt kan upplevas i Blå Wingen.

Vi tror att det kan glädja många att få mera KUNSKAP om Blå Wingen. Dess historia är intressant och vi har försökt att berätta om hur en ideell bygdegårdsförening fungerar och vilken betydelse en bygdegård har för en bygd.

Skriften finns i Blå Wingen. Du får den gratis, vi vill ju att den ska läsas och upplevas. Du kan också beställa den så sänder vi den.
Du finner den här: Skrift om Blå Wingen

Maud Johansson och Ingemar Hansson/ som själva upplevt och berättar.

Skriften kan beställas på mail; ingemar.ovike@telia.com